skip to Main Content

VEJLEDNING TIL PÅRØRENDE VED DØDSFALD

Anmeldelse af dødsfaldet Senest 2 hverdage efter dødsfaldet skal det anmeldes til præsten/kirkekontoret i afdødes bopælssogn, også selvom afdøde ikke var medlem af folkekirken. Du kan selv kontakte præsten eller kordegnen, eller du kan lade bedemanden gøre det, når du…

Read More
Back To Top
Call Now ButtonRing nu