skip to Main Content

Hvad er begravelseshjælp og hvem kan få

Grønnevang Kirke begravelseshjælpBegravelseshjælp i forbindelse med dødsfald er muligt i Danmark, hvis afdøde ingen nævneværdig formue havde. Den danske sygesikring sikrer at alle der er i ordningen, får økonomisk begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen til personer på 18 år eller derover, nedsættes krone for krone med det beløb, afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger de vedtagne formuegrænser.

Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller ægtefælle, må ægtefællernes samlede formue højst være 36.700 kr. for at få det maksimale beløb i begravelseshjælp. Fra denne grænse beskæres hjælpen og falder helt bort ved en formue på 47.700kr. (2018).

Hvis voksne over 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen højst 11.000 kr. (2018).

Hvis børn under 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen 9.200 kr. (2018).

Hvis afdøde var enlig, ugift og uden børn under 18 år, må den afdødes formue højst være på 18.400 kr. (2018) for at få det maksimale beløb i begravelseshjælp. Fra denne grænse nedsættes hjælpen, og den falder helt bort ved en formue på 29.400 kr. (2018).

Begravelseshjælp til personer der er født før 1. april 1957, er altid på mindst 1.050 kr. Beløbet reguleres ikke. Se mere i § 6 i bekendtgørelse nr. 1207 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven.

Sygeforsikringen Danmark udbetaler kr. 1400 (2017) til personer i gruppe 1 og 2.
Der findes tillige forskellige begravelseskasser, hvor man med en månedlig indbetaling kan forudbetale sin begravelse eller bisættelse.

Back To Top