Formueberegning

Hjem » Begravelseshjælp » Formueberegning

Formuen blive beregnet på dødsdagen, og er afgørende for begravelseshjælpens størrelse. Det er de samme oplysninger, som skifteretten skal bruge i forbindelse med behandling af dødsboet.
Det er muligt at få udbetalt begravelseshjælp før skifterettens dokumenter foreligger, hvis begravelseshjælpen skal udbetales efter et barn under 18 år, eller hvis der kun søges om det faste minimumsbeløb på kr. 1.050 for personer født før 1/4 1957. Kommunen kan i nogle få tilfælde udbetale begravelseshjælpen som et acontobeløb. Beløbet reguleres, når boet er endeligt opgjort.

Formueberegning grundlag

Formuen består af samtlige indeståender på danske og udenlandske bank konti, samt formuerettigheder. Formuerettigheder kan være engangsudbetalinger fra for eksempel ATP, livsforsikringer, pensionsordninger, begravelseskasser med videre. Hvis beløbet skal beskattes, trækkes skatten fra inden formuen beregnes.

Formueberegningen er baseret på den samlede formue og formuerettigheder, hvis afdøde var gift, eller i registreret partnerskab.

Bundfradrag (2021)
Bundfradraget ved beregning af boafgift kr. 308.800.
Bundfradrag ved gaveafgift er kr. 68.700 for børn og børnebørn og kr. 24.000 for svigerbørn.

Værdigrænser
Værdigrænsen for boudlæg er kr. 47.000,-  (2021)

Værdigrænsen for udlæg til efterlevende ægtefælle er reguleret til kr. 810.000,- (2021) Alle beløb, der kommer til udbetaling i forbindelse med dødsfaldet skal medregnes. Det gælder også livsforsikrings beløb og engangsydelser i pensionssager.

Arveladeren kan, jfr. arvelovens § 5, ved testamente begrænse arvelodden til hvert af sine børn. Beløbet kan pr. 1/1 2017 begrænses til en værdi af kr. 1.260.000,-.

En eventuel Efterlevelseshjælp, samt eventuelle løbende pensionsudbetalinger til den efterlevende ægtefælle indgår ikke i en formueberegning.

Udgifter til begravelsen indgår ikke i formueberegningen.
Formueberegningen er grundlag for blandt andet begravelseshjælp og efterlevelseshjælp

Bedemand Hjertebegravelse

Kontakt os

Vi er klar til at hjælpe dig trygt videre og gennem forløbet.+45 72 24 72 00
[email protected]

Udtalelser

Udtalelser fra vores kunder

  • RPrisvenlig bedemand
  • RFri km på rustvognskørsel
  • RKontakt os hele døgnet
  • RVi tilbyder hjemmebesøg