Formueberegning

Hjem » Begravelseshjælp » Formueberegning

Formuen bliver beregnet på dødsdagen og er afgørende for begravelseshjælpens størrelse. Det er de samme oplysninger som skifteretten skal bruge i forbindelse med behandling af dødsboet.
Det er muligt at få udbetalt begravelseshjælp før skifterettens dokumenter foreligger, hvis begravelseshjælpen skal udbetales efter et barn under 18 år, eller hvis der kun søges om det faste minimumsbeløb på 1.050 kr. for personer født før 1/4 1957. Kommunen kan i nogle få tilfælde udbetale begravelseshjælpen som et acontobeløb. Beløbet reguleres, når boet er endeligt opgjort.

Formueberegning grundlag

Formuen består af samtlige indeståender på danske og udenlandske bank konti, samt formuerettigheder. Formuerettigheder kan være engangsudbetalinger fra for eksempel ATP, livsforsikringer, pensionsordninger, begravelseskasser med videre. Hvis beløbet skal beskattes, trækkes skatten fra inden formuen beregnes.

Formueberegningen er baseret på den samlede formue og formuerettigheder, hvis afdøde var gift, eller i registreret partnerskab.

Bundfradrag (2021 satser)
Bundfradraget ved beregning af boafgift 308.800 kr.
Bundfradrag ved gaveafgift er 68.700 kr. for børn og børnebørn og 24.000 kr. for svigerbørn.

Værdigrænser (2021 satser)
Værdigrænsen for boudlæg er 47.000 kr.  

Værdigrænsen for udlæg til efterlevende ægtefælle er reguleret til 810.000 kr. Alle beløb, der kommer til udbetaling i forbindelse med dødsfaldet skal medregnes. Det gælder også livsforsikringsbeløb og engangsydelser i pensionssager.

Arveladeren kan, jfr. arvelovens § 5, ved testamente begrænse arvelodden til hvert af sine børn. Beløbet kan pr. 1/1 2017 begrænses til en værdi af 1.260.000 kr.

En eventuel Efterlevelseshjælp, samt eventuelle løbende pensionsudbetalinger til den efterlevende ægtefælle indgår ikke i en formueberegning.

Udgifter til begravelsen indgår ikke i formueberegningen.
Formueberegningen er grundlag for blandt andet begravelseshjælp og efterlevelseshjælp

Bedemand Hjertebegravelse

Kontakt os

Vi er klar til at hjælpe dig trygt videre og gennem forløbet.+45 72 24 72 00
[email protected]

Udtalelser

Udtalelser fra vores kunder

  • RPrisvenlig bedemand
  • RFri km på rustvognskørsel
  • RKontakt os hele døgnet
  • RVi tilbyder hjemmebesøg