Udbetaling af begravelseshjælp

Hjem » Begravelseshjælp » Udbetaling af begravelseshjælp

Udbetaling af begravelseshjælp sker som regel 1 måned efter at kommunen har modtaget dokumenter og ansøgning fra skifteretten. Dokumenterne kan være skifteretsattest, åbnings status og bo opgørelse. Du skal desuden oplyse om afdødes gæld, samt om den efterlevendes særeje og engangsudbetalinger til efterladte, hvis oplysningerne ikke allerede fremgår af skifterettens dokumenter.

Udbetaling inden boet er afsluttet hos skifteretten kan ske hvis afdøde var under 18 år, eller hvis der udelukkende søges om minimums beløbet på kr. 1.050, der kan søges til personer der er født før 1/4 1957.

I visse tilfælde kan kommunen skønne at begravelses hjælp kan udbetales á conto. Beløbet vil så blive reguleret efter bisættelsen eller begravelsen, når boet er gjort op. Du kan kun få á conto udbetaling, hvis du søger om det hos kommunen.

Skattevæsenet bliver som regel inddraget i en undersøgelse af om afdøde havde formue, hvis du søger om en á conto udbetaling. Der tages stilling til både afdødes og den efterladtes formue på døds tidspunktet. Du skal også oplyse om jeres kontante midler og formueforhold, samt formuerettigheder, som i havde på tidspunktet for dødsfaldet.

Kommunen vil normalt bede dig om at underskrive en tro og love erklæring, hvor du bekræfter at de opgivne oplysninger er sandfærdige. Der vil som regel også stå at du er blevet gjort bekendt med at á conto beløbet vil blive reguleret når boet er gjort op, og at du vil tilbagebetale for meget udbetalt á conto.

Bedemand Hjertebegravelse

Kontakt os

Vi er klar til at hjælpe dig trygt videre og gennem forløbet.+45 72 24 72 00
[email protected]

Udtalelser

Udtalelser fra vores kunder

  • RPrisvenlig bedemand
  • RFri km på rustvognskørsel
  • RKontakt os hele døgnet
  • RVi tilbyder hjemmebesøg