Udbetaling af begravelseshjælp

Hjem » Begravelseshjælp » Udbetaling af begravelseshjælp

Udbetaling af begravelseshjælp sker som regel 1 måned efter at kommunen har modtaget dokumenter og ansøgning fra skifteretten. Dokumenterne kan være skifteretsattest, åbnings status og boopgørelse. Du skal desuden oplyse om afdødes gæld, samt om den efterlevendes særeje og engangsudbetalinger til efterladte, hvis oplysningerne ikke allerede fremgår af skifterettens dokumenter.

Udbetaling inden boet er afsluttet hos skifteretten kan ske, hvis afdøde var under 18 år eller hvis der udelukkende søges om minimumsbeløbet på 1.050 kr. Der kan søges til personer der er født før 1/4 1957.

I visse tilfælde kan kommunen skønne, at begravelses hjælp kan udbetales á conto. Beløbet vil så blive reguleret efter bisættelsen eller begravelsen, når boet er gjort op. Du kan kun få áconto udbetaling, hvis du søger om det hos kommunen.

Skattevæsenet bliver som regel inddraget i en undersøgelse af afdødes formue, hvis du søger om en áconto udbetaling. Der tages stilling til både afdødes og den efterladtes formue på dødstidspunktet. Du skal også oplyse om jeres kontante midler og formueforhold, samt formuerettigheder som i havde på tidspunktet for dødsfaldet.

Kommunen vil normalt bede dig om at underskrive en tro og love erklæring, hvor du bekræfter at de opgivne oplysninger er sandfærdige. Der vil som regel også stå, at du er blevet gjort bekendt med at áconto beløbet vil blive reguleret når boet er gjort op, og at du vil tilbagebetale for meget udbetalt áconto.

Bedemand Hjertebegravelse

Kontakt os

Vi er klar til at hjælpe dig trygt videre og gennem forløbet.+45 72 24 72 00
[email protected]

Udtalelser

Udtalelser fra vores kunder

  • RPrisvenlig bedemand
  • RFri km på rustvognskørsel
  • RKontakt os hele døgnet
  • RVi tilbyder hjemmebesøg