skip to Main Content

Hjertebegravelse kan også bistå ved en såkaldt borgerlig bisættelse eller begravelse. En borgerlig højtidelighed afholdes når afdøde enten ikke har været medlem af folkekirken, eller ikke har ønsket at en præst medvirker ved højtideligheden.

Oftest sørger bedemanden for at kapellet bliver reserveret og at alle de tiltag familien ønsker, bliver udført. Det kan være aftaler med sanger, musik eller taler.

Birstrup kirke borgerlig bisættelse

Hvis ingen fra familien ønsker at tale over afdøde, kan hjertebegravelses bedemand også gøre dette. Det sker naturligvis efter samtale med familien om hvad der skal tales om.

Når man foretager en borgerlig bisættelse eller begravelse, kan familien frit beslutte om der skal synges salmer eller andre sange. Og om der skal levende eller medbragt musik er også op til de pårørende selv. Højtideligheden kan med andre ord planlægges fuldstændigt efter familiens ønsker.

Borgerlig bisættelse også for anden tro

Der kan også være tale om borgerlige højtideligheder, hvis afdøde har haft en anden tro end man har som medlem af den danske folkekirke. Man kan altså godt benytte en del af de bygninger der er lavet til den danske folkekirke. Årsagen er at sognepræsten er begravelsesmyndighed i Danmark, så derfor skal alle dødsfald registreres her.

Back To Top