Afhentning af dødsattest og kørsel af papirer til myndigheder

Hjem » Hjertebegravelses opgaver » Afhentning af dødsattest og kørsel af papirer til myndigheder

Dødsattest udfærdiges af lægen, som erklærer at personen er død. Dødsfald kan udelukkende anmeldes når en dødsattest er udfærdiget.

Dødsattest til kirken

Dødsattesten indeholder flere sider. Hjertebegravelse.dk modtager og anvender kun side 1, som beskriver hvor og hvornår dødsfaldet er sket, samt navnet på afdøde. Lægen skal altid indberette dødsfaldet til dødsårsags registret. Som pårørende kan man altid kontakte afdødes læge, for at få yderligere informationer om dødsårsagen.

Hjertebegravelses bedemand sørger for at udfylde dødsattesten med afdødes oplysninger, samt den eventuelle ægtefælles oplysninger. Herefter kører vi typisk papirerne til den afdødes lokale sognekirke, hvor kordegnen registrerer dødsfaldet. Herefter sender kirken oplysninger til skifteretten og afdødes bankkonti fastfryses.

Dødsattest i udlandet

Skulle dødsfaldet ske i udlandet, er det de lokale myndigheder i det pågældende land, der udfylder en dødsattest. Du skal derefter medbringe dødsattesten, når dødsanmeldelsen skal udfyldes.

Hvis den afdøde ikke skal kremeres inden hjemtransport, er det nødvendigt at det pågældende lands myndigheder udsteder et ligpas til afdøde. Ligpasset er en garant for, at de sundhedsmæssige og administrative krav til at transportere afdøde er overholdt. Ligpas kræves ikke ved transport af:

  • aske til eller fra udlandet
  • lig inden for Danmarks grænser

Hvis den afdøde skal transporteres i en kiste, stilles der særlige krav til kistens udformning. Det gælder især, hvis transporten foregår med fly. Bedemanden sørger for at afhente afdøde i en særlig afdeling af lufthavnen, og transporterer afdøde til kapellet hvorfra afdøde skal bisættes eller begraves.

Arvemøde

Normalt indkaldes familien indenfor 14 dage til skifteretten, for arvemøde. Hvis du ikke hører fra skifteretten inden der er gået 3 uger efter dødsfaldet, er det en god ide at kontakte hjertebegravelses bedemand, som derefter følger op på sagen med kordegnen. Alle informationer bliver i dag overført elektronisk – undtagen brevet fra kordegnen til skifteretten – og derfor kan det betyde at brevet ikke altid når frem.

Bedemand Hjertebegravelse

Kontakt os

Vi er klar til at hjælpe dig trygt videre og gennem forløbet.+45 72 24 72 00
[email protected]

Udtalelser

Udtalelser fra vores kunder

  • RPrisvenlig bedemand
  • RFri km på rustvognskørsel
  • RKontakt os hele døgnet
  • RVi tilbyder hjemmebesøg