Hvad er Begravelseshjælp

Hjem » Begravelseshjælp » Hvad er Begravelseshjælp

 Begravelseshjælp ansøges som regel af Hjertebegravelse hos kommunen i forbindelse med indsendelse af andre papirer.

Begravelseshjælp – hvad er det?

Begravelseshjælp er et offentligt tilskud, som udbetales til hjælp for betalingen af omkostninger i forbindelse med begravelsen. Begravelseshjælp kan også være betegnelsen for hjælp fra for eksempel Sygeforsikringen Danmark og begravelseskasser.

Alle personer der er født før 1.april 1957 har ret til hjælp fra kommunen til begravelsen. Det udbetalte beløb afhænger af afdødes og deres efterlevende ægtefælles samlede formue. Selv om man ikke er gift, men bare samboende, gælder de samme regler som for ægtepar. Hvis man har ret til dansk sygesikring – det gule sygesikringsbevis – har ens pårørende i de fleste tilfælde ret til at få udbetalt begravelseshjælp fra kommunen når man dør. Det er afdødes bopælskommune, som udbetaler begravelseshjælpen til boet efter afdøde.

Der er 2 slags begravelseshjælp:

Begravelseshjælp, som udbetales uafhængigt af afdødes og eventuel ægtefælles formue. Begravelses hjælp, der udbetales beregnet på afdødes og eventuel ægtefælles formue.

1. Begravelseshjælp, der udbetales uafhængigt af formuen pr. 1. januar 2022: (maximum)

Er afdøde under 18 år udgør begravelseshjælpen 9.850 kr. (2022)
Alle personer der er født før 1. april 1957 får minimum 1.050 kr.

2. Begravelseshjælp, som er beregnet på afdødes og eventuel ægtefælles formue fra 1. januar 2022:

Hvis afdøde er over 18 år kan begravelseshjælpen maksimalt udgøre 11.800 kr. pr. 1. januar 2022. Denne sats nedsættes med det beløb, hvor formuen overstiger visse grænser:

Formuegrænser, gældende for voksne (1):

Grænsen for personer uden ægtefælle eller børn under 18 år er 19.750 kr.
Bemærk: Der udbetales ingen begravelseshjælp, hvis formuen overstiger 31.550 kr. (bortset fra de 1.050 kr., der altid udbetales efter personer, der er født før 1. april 1957). Der er altså en glidende nedsættelse af begravelseshjælpen fra formue mellem 19.750 og 31.550.

Grænsen for personer med ægtefælle (eller registreret partner) eller børn under 18 år er 39.450 kr.
Bemærk: Der udbetales ingen begravelses hjælp, hvis formuen overstiger: 51.200 kr. (bortset fra de 1.050 kr., der altid udbetales efter personer, der er født før 1. april 1957). Her er der tale om en glidende nedsættelse af begravelseshjælpen fra formue mellem 39.450 og 51.200.

Satser for begravelses hjælp 2022

Flere slags begravelseshjælp

Begravelseshjælp fra “Sygeforsikringen Danmark”

Det er en privat ordning, hvor medlemmer får udbetalt kr. 1.400 som en engangssum, når en person dør. Pengene sættes automatisk ind på afdødes konto, og kan først tilgås når skifteretten er færdig med at behandle boet.

Begravelsehjælp ATP

Der er flere forskellige ordninger, hvor indskydere af ATP modtager 50.000 eller et andet beløb, afhængigt af hvornår de startede med at indbetale ATP samt afdødes alder.
Der er 2 hovedregler. Dem der startede før 2002 og dem der startede efter. Man kan ikke få udbetalt efter begge regler.

Begravelseshjælp ved egen opsparing

Der er forskellige ordninger, som for eksempel “liv & død“, hvor man kan spare op til sin egen begravelse eller bisættelse. Hvis man overvejer at begynde at spare op, eller forudbetale sin begravelse eller bisættelse, kan det være en god ide at gøre det i samarbejde med en bedemand. Han eller hun vil typisk bede dig om at udfylde “Min sidste vilje”, som kan hjælpe de efterladte med at træffe nogle af de svære beslutninger efter dødsfaldet.

Begravelseshjælp fra fagforening med flere

Der er flere fagforeninger og pensions ordninger, som tilbyder yderligere begravelseshjælp. For eksempel er Danmarks lærerforenings medlemmer sikret hjælp i visse situationer. Læs mere her

Der er desuden en ordning for tidligere tjenestemandsansatte, hvor man kan opnå en tjenestemandspension.

Bedemand Hjertebegravelse

Kontakt os

Vi er klar til at hjælpe dig trygt videre og gennem forløbet.+45 72 24 72 00
[email protected]

Udtalelser

Udtalelser fra vores kunder

  • RPrisvenlig bedemand
  • RFri km på rustvognskørsel
  • RKontakt os hele døgnet
  • RVi tilbyder hjemmebesøg